Project

Bladluisresistentie paprika

In dit project beoordeelt Plant Research International van Wageningen UR diverse paprikaplanten voor resistentie tegen de groene perzikluis (Myzus persicae). Doel is om rassen te vinden die bestand zijn tegen bladluizen als Myzus persicae. De insecten kunnen ernstige problemen veroorzaken in de paprikateelt. Ze zorgen bijvoorbeeld voor verkleuring en verwelking, bladverlies en vruchtverlies. De belangrijkste schade treedt indirect op via virussen die door de bladluis worden overgebracht.

Biologische bestrijding toepassen in de paprikateelt is duur en niet altijd effectief. Daarnaast neemt de resistentie van bladluizen voor chemische middelen als Calypso en Bewonder toe. Dit vereist toenemende doses van deze stoffen, terwijl deze niet veel verder meer omhoog kunnen. Om een duurzame paprikaproductie in de toekomst te waarborgen, zijn rassen gewenst die bestand zijn tegen bladluizen.

Werkwijze

Binnen dit project worden 50 verschillende herkomsten van Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense en C. frutescens geëvalueerd op luisresistentie in twee experimenten.  In het eerste experiment worden alle 50 herkomsten getest, terwijl in het tweede experiment 10 herkomsten zijn geselecteerd voor testen met herhalingen.  

Bij de experimenten zijn de volgende parameters gemeten:
  • De overleving van de oorspronkelijke nimfen, die op de planten zijn geplaatst
  • De ontwikkeling van de nimfen door te kijken naar het aantal vervellinghuidjes
  • Het aantal nimfen in de volgende generatie

Resultaten

De onderzoekers identificeerden één veelbelovende herkomst, waarbij weliswaar niet alle toegediende nimfen doodgingen, maar waarbij geen sprake was van nimfontwikkeling.