Project

Blauwe wijting en het mariene ecosysteem

In de afgelopen vijftien jaar is de blauwe wijtingpopulatie in de Noordoost-Atlantische oceaan nogal veranderd. De onderliggende oorzaken zijn nog onbekend. Mogelijk heeft dit te maken met veranderingen in het mariene ecosysteem. Wageningen UR IMARES onderzoekt welke veranderingen in het mariene ecosysteem de blauwe wijting beïnvloeden.

In dit Nederlandse deel van een internationale survey worden omgevingsvariabelen zoals temperatuur en zoutheid van het zeewater en ocenanografische karakteristieken bekeken in relatie tot de blauwe wijtingpopulatie (Micromesistius Poutassou) in de Noordoost-Atlantische oceaan. De gegevens hieruit worden gebruikt in modellen, om het effect van omgevingsveranderingen op blauwe wijting te voorspellen.

Plan van aanpak

Tijdens de internationale survey voor blauwe wijting worden omgevingsvariabelen zoals temperatuur en zoutheid van het zeewater en oceanografische karakteristieken verzameld. Deze gegevens worden bekeken in relatie tot de blauwe wijting populatie (Micromesistius Poutassou) in de Noordoost-Atlantische oceaan en gebruikt in modellen, om het effect van omgevingsveranderingen op blauwe wijting te voorspellen.

Gegevens van omgevingsvariabelen komen van de survey database. Blauwe wijting verdeling en aantallen zijn verzameld met akoestische metingen. De oceanografische gegevens komen van het Ocean General Circulation Model (OGCM). Modellering gebeurt met het GAM-model. Tot slot wordt geostatistiek toegepast om verdelingspatronen te beschrijven en de survey planning te kunnen optimaliseren.

Resultaat (beoogd)

Het onderzoek moet de volgende resultaten opleveren:

  • Tijdreeksen van kaarten die de verspreiding van blauwe wijting weergeven tijdens het visseizoen voor deze vissoort
  • Gecombineerde gegevens over omgevingsvariabelen, verdeling en aantal blauwe wijtingen en oceanografische variabelen vanaf 2004
  • Voorspelde verspreiding van blauwe wijting gebaseerd op GAM-modellen en het vaststellen van belangrijke parameters
  • Ruimtelijke variabiliteit in blauwe wijting verdeling van geostatistische analyse

Door een beter begrip van de onderliggende mechanismen die aan de blauwe wijtingpopulatie ten grondslag liggen, kunnen we de visvangst meer volgens een ecosysteembenadering beheren.