Project

Blootstelling aan gewasbeschermings-middelen

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Toepassers, arbeiders, omstanders en omwonenden hebben ermee te maken. Binnen de EU wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde beoordelingsmethodieken.

Doelstelling

Verbetering van de bestaande beoordelingsmethodieken voor blootstelling van toepassers, arbeiders, omstanders en omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van het EU-project BROWSE wordt gewerkt aan de ontwikkeling van modellen en scenario’s voor de evaluatie van de blootstelling in de lucht als gevolg van landbouwkundig gebruik. Het doel van dit project is kritisch doorlichten van de huidige gebruikte modellen, verdere verbetering van modellen in de risicobeoordeling en de  ontwikkeling van verbeterde beoordelingsmethodieken.

Plan van aanpak

  • Het afronden van de ontwikkeling van modellen voor emissie en transport van gewasbeschermingsmiddelen via de lucht voor veld- en kastoepassingen ten behoeve van de beoordeling van de blootstelling van omwonenden en omstanders.
  • Het uitwerken van scenario’s voor blootstelling omwonenden en omstanders.
  • Bijdrage aan uitwerken en testen software voor BROWSE.
  • Het leveren van een bijdrage aan ontwikkeling van een methodiek voor het schatten van de blootstelling van omstanders en omwonenden als gevolg van de hoeveelheid airborne particles in de lucht bij bespuitingen in de fruitteelt.

Resultaten

  • Operationele versies van PEARL en PEARL-OPS per eind maart 2013.
  • Bijdragen aan modellen en scenario’s voor BROWSE per eind 2013.
  • Bijdragen aan het uitwerken en het testen van de software voor BROWSE per eind 2013.
  • Vervolg vaststellen van airborne particles emissie voor fruitteeltbespuitingen in Nederland en overige EU-landen en de inbreng daarvan in de BROWSE-modellen per eind 2013.
  • Rapportage over gemeten Nederlandse airborne particles emissie.
  • Bijdrage aan modelontwikkeling en uitwerking scenario voor de blootstelling van omwonenden en omstanders als gevolg van bespuitingen in de fruitteelt per eind 2013.