Project

Bodemweerbaarheid door organische stof kwantiteit en kwaliteit in de sierteelt

De doelstelling van dit project is door middel van organisch stof management bij te dragen aan het benutten van de bodemweerbaarheid ten behoeve van duurzaam bodembeheer.

Doelstelling

Om deze doelstelling te realiseren zijn er twee meer specifieke doelstellingen geformuleerd:

  1. Vaststellen van (meerjarige) effecten van verschillende organische stof gehaltes op diverse positieve aspecten van organisch stof met de nadruk op benutting van bodemweerbaarheid.
  2. Vaststellen van (meerjarige) effecten van diverse organische materialen met laag fosfaat en nitraat gehaltes op diverse positieve aspecten van organisch stof met de nadruk op benutting van bodemweerbaarheid.

Publicaties