Project

Bodemweerbaarheid tegen insecten met mulch

Allerlei plaaginsecten als trips leven in de bovenste bodemlaag, waar ze slecht bereikbaar zijn voor chemische middelen. Wageningen UR werkt aan een strategie op natuurlijke basis om trips te bestrijden bij aardbei in de volle grond. Trips zijn een belangrijke bron van economische schade.

Doelstelling

Economische belangrijke plagen zoals koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, uienvlieg, trips, emelten en ritnaalden leven in de bovenste bodemlaag en zijn daar slecht bereikbaar voor chemische middelen. In dit project wordt een strategie ontworpen om trips in vollegronds-aardbeien te bestrijden. Mogelijk wordt het project uitgebreid naar andere plaaginsecten.

Door een combinatie van strategieën (natuurlijke vijanden), inclusief de bodem, moet plaagopbouw worden voorkomen of onderbroken. Trips vormen samen met echte meeldauw en Botrytis een bedreiging voor de vruchtkwaliteit.

Plan van aanpak

De proeven vinden plaats bij het aardbeienras Elsanta op de proeflocatie van PPO in Vredepeel, op zandgrond met een organische stof gehalte van ongeveer 2.7 % en een pH van 5.1. Het onderzoek in 2013 is aangepast op basis van de resultaten behaald in 2012. In 2014 wordt getest met meer geïntegreerde systeemaanpak.

Beoogde resultaten

De resultaten vormen de basis voor een innovatief systeem met een combinatie van deels bodemgerelateerde strategieën om de plaagopbouw van trips in aardbei te onderbreken en voorkomen. Ook zijn de resultaten gebundeld van de vergelijking van de tripsdruk in de conventionele aardbeiproductie met die in de aardbeiproductie met mulch en natuurlijke vijanden.

Publicaties