Project

Boerderij-educatie

De boerderijeducatie (BE) is een sector in de multifunctionele landbouw die zijn best moet doen om met een passend verdienmodel op eigen benen te staan. Binnen de landbouwwereld wordt het als zeer belangrijk gekenmerkt. Het ministerie van EZ heeft er belang bij wanneer Nederlanders op een educatieve manier kennis maken met de landbouw sector waar zij verantwoordelijkheden in hebben en investeren in innovatie.

Doelstelling

  • De boerderijeducatiesector stimuleren om zichtbaar te worden binnen het onderwijs en gemeenten
  • Ondernemers uitdagen om aan hun verdienmodel te werken door boerderijeducatie te combineren met andere diensten en te richten op nieuwe doelgroepen.

Werkwijze

Startpunt is de selectie van een aantal ‘best practices’ ondernemers in de boerderijeducatie. Denk aan: Klasseboeren, Boerderijschool, boerderijeducatie Waterland en Dijken.

Er wordt in kaart gebracht hoe deze ondernemers in contact staan met belanghebbenden als het onderwijs, gemeenten en ouders.

De dynamische punten in het verdienmodel van de ondernemers wordt in kaart gebracht rondom de vraag vanuit passend onderwijs, voorschools leren en de combinatie van educatie en zorg.

Aandacht voor sponsoring door bedrijfsleven vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-visie, is de boerderij een verrijkt klaslokaal of is deboer een vervangend docent, bij welke organisaties sluit je aan die al in onderwijs zitten (GGD, NME), hoe kan je de school ontzorgen.

 Resultaten

Met de resultaten krijgen BE ondernemers handvaten om relaties aan te gaan met mensen vanuit het onderwijs, gemeenten en klanten. Ze krijgen inzicht in hoe financiering georganiseerd kan worden voor een BE programma. Ze leren contact te maken op de Dag van de Boerderijeducatie.

Publicaties