Project

Bonamia-vrije oesters: genetische markers

Om de natuurlijke biodiversiteit van de Noordzee te versterken worden in Nederland verschillende pilotprojecten uitgevoerd om platteoesterbanken (Ostrea edulis) te herstellen. In dit project wordt gewerkt aan kweek van ziekte-vrije oesters ten bate van oesterherstelprojecten.

Voor toekomstig grootschalig herstel van oesterbanken is er momenteel een tekort aan bronmateriaal (platte oesters). Zulke oesters kunnen uit het wild gehaald worden, of opgekweekt worden, maar zijn alleen geschikt voor herstelprojecten als ze ziektevrij zijn: zonder Bonamia, een ziekte waaraan platte oesters dood gaan.

Genetische markers

Door middel van genetische markers kan tegenwoordig onderzocht worden of platte oesters tolerant zijn voor ziekte Bonamia. Zowel ouderdieren als larven kunnen Bonamia geïnfecteerd zijn, waarbij zowel geïnfecteerde moeder-oesters niet-geïnfecteerde larven kunnen produceren, alsook niet-geïnfecteerde moeder-oesters geïnfecteerde larven kunnen opleveren. Dit biedt kansen: door te werken met ouderdieren uit besmet gebied bestaat hierdoor de mogelijkheid om Bonamia-vrije dieren te kweken die wel tolerant zijn voor de ziekte.

Publicaties