Project

Borgen van de veiligheid van insecten

De laatste jaren staan insecten volop in de belangstelling als nieuwe bron van eiwitten voor diervoeder en humane voeding. Echter, alvorens insecten grootschalig op de markt gebracht kunnen worden in Europa, dient de veiligheid van het gebruik van insecten in diervoer en humane voedsel te worden geborgd. 

Een aantal nationale lidstaten, waaronder Nederland, Belgie en Frankrijk, hebben een risicoanalyse van de veiligheid van insecten gepubliceerd. Daarnaast heeft EFSA een risk profile opinie uitgebracht in 2015. Deze publicaties geven de huidige wetenschappelijk kennis aan m.b.t. de veiligheid van insecten voor gebruik in voeding en diervoeder. Zij geven aan dat deze kennis zeer gering en zeer gefragmenteerd is. De kennis die er is, is afkomstig van insecten die uit het wild gevangen zijn, niet van gekweekte insecten. Er is met name weinig bekend van eventuele ophoping van microbiele e/o chemische gevaren in insecten. Meer onderzoek naar deze eventuele gevaren is dan ook noodzakelijk.

Er is nog weinig bekend van de veiligheid van insecten voor gebruik in diervoeder en humaan voedsel. In deze PPS wordt daartoe meer data gegeneerd. Er worden experimenten gedaan waarbij insecten worden gekweekt op besmette substraten, en naar de overdracht van voedselveiligheidsgevaren van substraat naar insect gekeken.

De resultaten zullen meer inzicht gegeven in de eventuele veiligheidsgevaren waar rekening mee gehouden dient te worden bij het kweken van insecten voor diervoeder en humaan voedsel.

Publicaties