Project

Bos in MAGNET

Het algemeen evenwichtsmodel MAGNET wordt veel gebruikt voor analyses van de effecten van divers beleid op broeikasgassen, landbouwgrond en biodiversiteit.

Bossen en bosbouw spelen een cruciale rol om tot goede uitkomsten voor deze analyses te komen. In het kader van de WOT Natuur & Milieu is gewerkt aan een eerste implementatie van bosbouw in MAGNET, maar deze implementatie leidt tot onbetrouwbare uitkomsten.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een betere modellering van bossen, bosbouw en de bijbehorende broeikasgassen in het model MAGNET. Hierbij wordt rekening mee gehouden met het feit dat vergroting van de bosbouwproductie direct kan door het kappen van bossen, terwijl aanplant van nieuwe bossen pas op lange termijn effect heeft. Bij de nieuwe implementatie wordt gebruik gemaakt van de nieuwe grondallocatiestructuur die in 2011 is ontwikkeld. Ook broeikasgassen worden aan het model toegevoegd.

Beoogd resultaat

Resultaat van dit project is een vernieuwde versie van MAGNET met een betere weergave van bosbouw, grondgebruik van bossen en de bijbehorende broeikasgassen. Verder wordt een paper over deze implementatie geschreven en gepubliceerd.

Werkwijze

Activiteiten in dit project zijn:

  • Overzicht maken van implementatie van bosbouw in verschillende bosbouwmodellen (o.a. op basis van EU-project VOLANTE)
  • Ontwikkeling van de modellering van bosgebruik en bosbouw in MAGNET
  • Ontwikkeling van broeikasgassen in MAGNET
  • Testen en documenteren van de implementatie
  • Schrijven van een paper over de implementatie voor het GTAP congres, een belangrijk evenement voor modelleurs van algemene evenwichtsmodellen.