Project

Brandstofgebruik

Brandstof is de afgelopen jaren een belangrijker thema geworden in de agrarische- en loonwerksector: de brandstofprijzen zijn gestegen en de accijnsvrijstelling is geschrapt, waardoor de kosten voor agrarische en loonbedrijven met ongeveer 20% zijn gestegen. Daarnaast is er vanuit het oogpunt van duurzaamheid steeds meer aandacht voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie in de agrarische- en loonwerksector, onder andere via het convenant Schoon en Zuinig (ministerie en LTO). 


Brandstofverbruik is in de agrarische- en loonwerksector een steeds belangrijker thema. Het BOGO project zet met de betrokken onderwijs- en bedrijfslevenpartners in op gedragsverandering bij (toekomstige) ondernemers en medewerkers. Belangrijkste middel is de ontwikkeling van praktijktrainingen waarin de gevolgen van rijstijl, bandenspanning, werkdiepte, rijsnelheid etc. voor het brandstofverbruik zichtbaar worden gemaakt voor deelnemers. Binnen deze trainingen worden ook andere leermiddelen ontwikkeld en ingezet, zoals presentaties, filmpjes en verwerkingsopdrachten. Deze producten zijn ook bruikbaar voor scholen, bedrijven en brancheorganisaties in hun activiteiten met (toekomstige) ondernemers en leveranciers.     


Publicaties