Project

Breaking habits for the better: behavioral change towards more sustainable foods

In dit project zijn nieuwe consumentenonderzoeksmethoden onderzocht die specifiek gericht zijn op voedingsgewoontes, en op factoren die die gewoontes beïnvloeden zoals de context waarin voedsel geconsumeerd wordt. Inzet van deze methoden kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen die tot gezondere en duurzamere voedingsgewoonten zullen leiden.

Achtergrond:

Voedselkeuze wordt grotendeels bepaald door gewoonten en deze zijn moeilijk te doorbreken. In dit project is onderzocht hoe voedingsgewoonten ontstaan en onder welke omstandigheden deze kunnen wijzigen. Met de opgedane kennis kunnen duurzame en gezonde voedingsproducten worden ontwikkeld en vermarkt die consumenten gemakkelijk in bestaande of nieuwe voedingsgewoonten kunnen opnemen.

Hoofddoelstellingen:

Semi-real life testen:

Een semi-real life omgeving (de WFBR-experience room) kan worden gebruikt als onderzoeksinstrument om voedselkeuzegedrag te meten. De resultaten zijn voorspellend voor het echte leven. Bevindingen tonen aan dat consumptiesituaties die in deze experience room werden gesimuleerd, consumenten het gevoel gaven "ondergedompeld" te zijn in de echte situatie. Dit werd niet alleen aangetoond door hun eigen commentaar, maar ook bevestigd door fysiologische en gedragsmatige metingen.

De consumptiecontext is een essentieel onderdeel van voedingsgewoonten, en leidt vaak tot bepaalde automatische, gewoontegetrouwe voedselkeuzes. Dit houdt in dat het bij het lanceren van nieuwe of geherformuleerde producten raadzaam is om ook deze context te veranderen. Dit kan een effectieve manier zijn om (ongezonde/niet-duurzame) voedingsgewoonten te doorbreken en om te zetten in gezonde en duurzame gewoonten.

Gewoonten thuis:

Een ontbijtstudie toonde aan dat ontbijtgewoonten kunnen worden veranderd, maar dat deze veranderingen vaak niet blijvend zijn. Ons longitudinale onderzoek naar gewoonten tijdens de COVID-19 lockdown toonde aan dat de beperkingen ertoe leidden dat sommige mensen overstapten naar een meer en anderen naar een minder gezond dieet, en dat deze veranderingen gedurende de periode van 20 weken van het onderzoek bleven bestaan. Dit houdt in dat het mogelijk is om plotselinge en blijvende veranderingen in gewoontes teweeg te brengen.

Deze inzichten moeten verder worden onderzocht en kunnen worden gebruikt om zowel individuele consumenten te helpen over te schakelen naar gezondere en duurzame voedingspatronen als om overheden te ondersteunen bij het opzetten van voorlichtingscampagnes.

Publicaties