Project

Breaking habits for the better: behavioral change towards more sustainable foods

In dit project wordt onderzocht hoe voedingsgewoontes ontstaan en onder welke omstandigheden deze kunnen wijzigen. Met deze kennis kunnen duurzame en gezonde voedingsmiddelen worden ontwikkeld die beter passen bij de huidige voedingsgewoontes of bij nieuwe gewoontes.  

Wat is er aan de hand?

Om de groeiende wereldbevolking van voldoende en duurzaam geproduceerde voeding te voorzien, zijn grote veranderingen in het eetpatroon noodzakelijk. Voedselkeuze wordt voor een groot deel bepaald door gewoontes en gewoontes zijn moeilijk te doorbreken. In het project wordt onderzocht hoe voedingsgewoontes ontstaan en onder welke omstandigheden deze kunnen wijzigen. Met deze kennis kunnen duurzame en gezonde voedingsmiddelen worden ontwikkeld die beter passen bij de huidige voedingsgewoontes of bij nieuwe gewoontes.

Wat levert het project op?

De kennis uit dit project geeft de industrie de mogelijkheid om met meer succes gezondere en meer duurzame producten te ontwikkelen en te vermarkten.

Publicaties