Project

Breeding for improved combined stress: optimal conditions for tomato resistance to powdery mildew

In tegenstelling tot veel onderzoeksprojecten, zal dit project de gecombineerde effecten van stress onderzoeken, die erg relevant zijn voor de praktische teelt van tomaten. Dit is belangrijk voor telers en kwekers, maar het is ook een uitdagend fundamenteel onderzoek dat de Nederlandse positie in veredelingsonderzoek naar complexe eigenschappen zal versterken. Dit project levert kennis en tools, waaronder uitgangsmateriaal dat de tuinbouwsector zal ondersteunen, en draagt bij aan het innovatieve en uitdagende karakter van fundamenteel onderzoek.

Met een steeds groeiende wereldbevolking, almaar afnemende hoeveelheden essentiële natuurlijke bronnen en een veranderend klimaat, is het een uitdating om de wereld te voorzien van voedsel in de nabije toekomst. De landbouw moet meer voedsel produceren met minder input en minder druk op het milieu en de voedselvoorziening moet stabiel zijn, terwijl verwacht wordt dat het klimaat minder stabiel zal zijn. We hebben gewassen nodig die een hoog aanpassingsvermogen aan milieuverranderingen hebben, zowel abiotisch (droogte, verzilting, tekort aanoedingsstoffen) en biotische (insecten en ongedierte).

Veel studies zijn gericht op ziekten- en insectenresistentie en abiotische stress tolerantie, maar weinig studies onderzoeken het effect van meerdere van deze stressfactoren op de opbrengst van een gewas, terwijl het wel erg waarschijnlijk is dat een gewas te maken krijgt met meerdere stressfactoren. Het doel van dit project is om te onderzoeken of en hoe de meeldauwresistentie van tomaat is als 1) deze beïnvloed is door andere resistente genen, 2) de ontwikkeling gereguleerd is en 3) wanneer er een wisselwerking is met zoutstress.