Project

Breeding4Diversity

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn de twee belangrijkste factoren die vragen om transitie in landbouw en bosbouw. Voor een diversiteit aan toekomstige circulaire, veerkrachtige en duurzame systemen is het een belangrijke vraag welke genetische diversiteit daarvoor nodig is: welke (combinaties van) soorten, rassen en eigenschappen. Systemen stellen eisen aan genetische diversiteit, en bovendien is het een vraag hoe consumentenwensen zich zullen ontwikkelen ten aanzien van de kwaliteit van producten en welke rol de veredeling en fokkerij kunnen spelen om de kwaliteit van producten te beinvloeden.

Het doel van het project is om een strategische onderzoeksagenda op te stellen voor het nieuwe Strategisch Plan van Wageningen University & Research, waarin de belangrijkste onderzoek- en innovatieopgaven zijn geformuleerd en onderbouwd.

Publicaties