Project

Building Blocks for Circular Urban Governance (InvT.)

Veel stedelijke gebieden zijn in de transitie naar een circulaire economie. Circulaire economie omvat hoogwaardig gebruik van afval en, voor zover mogelijk, het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen. Maar in de praktijk zijn ook nieuwe vormen van samenwerking belangrijk om deze overgang te realiseren.

Deze nieuwe vormen van samenwerking steden zijn meestal niet het gevolg van een geplande actie door regeringen. Recente geschiedenis heeft bewezen dat dit niet werkt. De omgekeerde beweging lijkt beter te werken: het laten ontstaan van een gezamenlijk verhaal uit een platform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden en uit een reeks concrete acties. Dit project is gericht op concrete bijdragen aan het bouwen van de triple helix (dat wil zeggen een stedelijke 'kennis ecosysteem') in stedelijke gebieden die een circulaire economie nastreven.

Publicaties