Project

Building with Nature

EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Bouwen met Natuur (Building with Nature) in de waterbouw: een andere manier van ontwerpen die de natuur benut, waardoor tegelijk kansen voor economie, natuur en maatschappij ontstaan. Het is een concept waarbij de natuur wordt ingezet om risicos van klimaatverandering, zoals golfslag en zeespiegelstijging, het hoofd te bieden. De geleerde lessen uit pilotprojecten zijn verzameld in de web-based Building with Nature Design Guidelines. Deze Guidelines zijn gericht op delta's, havens en de bijbehorende gebieden: landelijke en stedelijke gebieden. Veelal betreft het richtlijnen om verbeteringen aan te brengen van de nabije omgeving van de stad; bescherming van de stedelijke gebieden, maar ook directe 'building with nature solutions' voor binnen- en buitenstedelijk gebied, en de infrastructuur nabij steden.

De Building with Nature Guidelines zijn gericht op beleidsmakers en beleidsbeslissers in zowel landelijke en stedelijke gebieden; op havenauthoriteiten, waterschappen in Nederland, Deltas in Europe en verder (Zuid-Oost Azie, VS).

Het jaar 2018 staat in het teken van het opleveren van de nieuwe versie van de Guidelines Building with Nature, tijdens de EcoShape conferentie Scaling up with Building with Nature in Juni 2018 waarbij het de bedoeling is om de nieuwe versie van de Guidelines officieel te presenteren en te lanceren, en het ontsluiten van nieuwe projectinformatie op dit platform.

Publicaties