Project

Burgerkracht door verbondenheid

Binnen de huidige maatschappelijke en bestuurlijke context nemen eigen verantwoordelijkheid en zelfinitiatief een steeds belangrijkere rol in. De vele burgerinitiatieven en zelforganisatievoorbeelden zijn uitingen van hoe (groepen) mensen voor hun eigen leefomgeving zorgen en is te typeren als een transitie ‘van onderop’, beginnend bij mensen.

In dit project wordt gekeken naar burgerinitiatieven en daarbij focussen we ons op mechanismen van ruimtelijke en sociale binding. Kortweg houdt dat in dat wordt gekeken naar waarom en hoe groepen mensen zich inzetten voor een bepaalde plek (natuur, landschap, cultuurhistorie) en wat deze plek – op zijn beurt – weer voor mensen betekent, zowel individueel als op groepsniveau. De vele burgerinitiatieven zijn uitingen van hoe (groepen) mensen voor hun eigen leefomgeving zorgen en is te typeren als een transitie ‘van onderop’. Dit onderzoek richt zich op de wijze waarop initiatieven van zelforganisatie de grens tussen overheidsverantwoordelijkheid en actief burgerschap verplaatsen en wat daarvan geleerd kan worden voor governance (hoe we de samenleving organiseren).

Publicaties