Project

Business cases in de BbE

Binnen de biobased economy wordt veel gewerkt aan technologische ontwikkelingen die op de middellange termijn op de markt zullen komen. Verschillende biobased ketens zijn bestudeerd die op termijn kansrijk kunnen zijn. Bij de verdere ontwikkeling van deze ketens is meer inzicht nodig in de financieel-economische potentie van deze ketens.

Doelstelling

Dit project is een vervolg op een project uit 2011 dat als doel had om technologische informatie beschikbaar te maken om de financieel-economische effecten van verschillende ontwikkelingen binnen de biobased economy in kaart te kunnen brengen. Aan de hand van deze in kaart gebrachte potenties en mogelijke omvang van de biomassavraag kan aan de hand van door het LEI ontwikkelde modellen worden onderzocht wat de mogelijke impact hiervan is op de grondstofprijzen.

Werkwijze

Binnen de ontwikkeling van de biobased economy wordt veel gewerkt aan technologische ontwikkelingen die op de middellange termijn op de markt zullen komen. Er zijn in verschillende studies analyses gemaakt van biobased ketens die op termijn kansrijk kunnen zijn onder andere vanuit de WUR zelf en het PGG.

Bij de verdere ontwikkeling van deze ketens is meer inzicht nodig in de financieel-economische potentie van deze ketens. Dit project is deels een voortzetting van een project uit 2011 dat als doel heeft technologische informatie beschikbaar te maken die gebruikt zal worden door een consultancy bureau om de financieel economische effecten van verschillende (mogelijke) ontwikkelingen binnen de biobased economy in kaart te brengen.

Resultaten

Inzicht bieden in de routes (wereldwijd) naar groene bouwstenen voor biobased plastics. Waar wordt momenteel aan gewerkt en door wie, in welk ontwikkelingsstadium zijn de processen (van R&D tot commerciele productie en op welke schaal. Waar mogelijk zijn met name Nederlandse ontwikkelingen opgenomen in de studie.

Publicaties