Project

BwN Ecoshape Vegetatiemonitoring

Onlangs is de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgerond. De HPZ is versterkt met een volledig zandige oplossing om de dubbele doelstelling, veiligheid én ruimtelijke kwaliteit, van het project te realiseren. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats. Deze gekoppelde systemen voorzien in de primaire veiligheid en realiseren tegelijkertijd de gevraagde ruimtelijke kwaliteit. Het meekoppelen van natuur- en recreatiedoelstellingen en het gebruik van natuurlijke processen, zoals bij de HPZ is gedaan, is in lijn met de Building with Nature (BwN) filosofie. Dit leidt over de gehele levensduur genomen tot betere en vaak goedkopere ontwerpoplossingen.