Project

CAOS

Climate-Smart Agriculture on Organic Soils (CAOS) This proposal aims to test and quantify at field to farm scale in regions with a large share of organic soils in five EU member states (DE, EE, FI, NE, SWE) based on on-farm historical evidence and manipulation experiments, how water management on semi-wet organic soils can buffer future climate risks for biomass production while maintaining soil quality. Typical farming systems are chosen for each test region Keywords: climate smart agriculture, peat soils, grassland, GHG emissions, subsidence, soil degradation Projectopdracht wordt uitgevoerd volgens het werkplan van CAOS, zoals dit is goedgekeurd door de management board van JPI FACCE.

Het project is onderdeel van de FACCE-ERA-NET+ actie betreffende Climate Smart Agriculture (Klimaatslimme Landbouw): Adaptatie van agrarische systemen in Europa en wordt mede gefinancierd door de deelnemende lidstaten: Duitsland (coordinator), Nederland, Denemarken, Zweden, Finland en Estland

Veengronden bevatten een groot deel van de organische koolstof in de bodem in de wereld en zijn wijd verspreid in Noord- en Centraal-Europese landen. 80 % van de Europese veengronden zijn de afgelopen eeuwen in cultuur gebracht voor landbouwkundig gebruik. Drainage is essentieel voor een klassieke landbouwkundige productie op veengronden, maar bevordert bodemdegradatie, maaivelddaling en veen-mineralisatie. Daardoor zijn in cultuur gebrachte veengronden de grootste bron van broeikasgassen (GHG), zoals CO2, CH4 and N2O, van de sectoren landbouw en ander landgebruik in veenrijke landen in Noord-, Centraal- en Oost-Europa. Tegelijkertijd bieden in cultuur gebrachte veengronden een hoog adaptatiepotentieel om oogstverliezen en landverlating te voorkomen en om broeikasgas- en nutriƫntenemissies te reduceren.

Het CAOS project heeft tot doel om de kennis te genereren om voor veengronden klimaatslimme landbouwkundige systemen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de verschillende regionale condities in Noord- en Centraal-Europa. CAOS zal bewijzen en uitdragen dat actief management gericht op een betere controle van de grondwaterstand, verbeterde berijdbaarheid en teelt van alternatieve, hoogproductieve gewassen, zal resulteren in een hogere oogstzekerheid en kwaliteit en grotere klimaatbestendigheid en broeikasgasbeperking en betere bodem- en waterkwaliteit.

Publicaties