Project

CARVE - reduceren voedselverliezen en voedselverspilling

Elk jaar wordt in de Nederlandse voedselketen tussen de 1.4 en 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Een systematisch kader en een benadering van de keten als geheel is nodig voor de ontwikkeling van een integrale aanpak en structurele oplossingen. PPS-CARVE richt zich op de ontwikkeling van een vernieuwende integrale werkwijze in agrifoodketens, met focus op de implementatie van effectieve innovaties en interventies. Hierbij is de ondersteuning door beslismodellen van groot belang, omdat met name oplossingen die afzonderlijke ketenschakels overstijgen een strategisch kader vragen.

Doel van PPS-CARVE is de ontwikkeling van praktische handvatten en een overkoepelend denk- en beslismodel gericht op het terugdringen van voedselverspilling in de gehele agrifoodketen.

Werkwijze PPS-CARVE

Binnen PPS-CARVE worden een twintigtal pilots in de gehele agrifoodketen uitgevoerd. Deze pilots hebben zowel de voeding als de validatie van het overkoepelend denk- en beslismodel als doel, en dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van praktische handvatten om voedselverspilling in de keten tegen te gaan. De PPS-CARVE draagt de bevindingen van het denk- en beslismodel en de praktische handvatten (zoals best practices en lessons learned) zo breed mogelijk uit naar het bedrijfsleven door middel van een toolbox waar alle bevindingen beschikbaar zijn.

Gewenste producten

Een kennismanagementsysteem waarin het overkoepelend denk- en beslismodel en de handvatten toegankelijk zijn voor partijen uit het bedrijfsleven.

Publicaties