Project

CAS voor adaptatie van boeren aan veranderende klimaatomstandigheden

Het doel is om 2 casussen conceptueel uit te werken rond de adaptatie van boeren aan veranderende klimaatomstandigheden en verschuivingen in problemen met plantenziekten. Interacties tussen met stakeholders in de productieketen m.b.t. resistentiemanagement staat daarbij centraal.

Kennisontwikkeling rond het gebruik van CAS en bijbehorende software, het vormen van een netwerk rond dit onderwerpen en het uitwerken van een AIO voorstel zijn een tweede doel.

Publicaties