Project

CASCADE

De focus van CASCADE is expliciet op droge gebieden als een van de meest kwetsbare en bedreigde ecosystemen in Europa. CASCADE zal de historische evolutie van dryland ecosystemen onderzoeken in zes mediterrane studie sites, en het inzicht vergroten in de biogeochemische mechanismen die ten grondslag liggen plotselinge en katastrofisch verschuivingen door een combinatie van experimenten en modellering.

Experimenten in het laboratorium en veld zullen worden gebruikt om de biogeochemische processen die worden verondersteld om regimeverschuivingen ten grondslag liggen in droge gebieden, te evalueren, om het studeren wisselwerking tussen competitie en facilitatie, en om de effecten van biotische en abiotische processen te beoordelen op vegetatiestructuur en samenstelling. Veldonderzoek zal veranderingen in de ecosysteem-structuur en -functies identificeren die wijzen op het naderen of overschrijden van tipping points. Deze bevindingen zullen worden gekoppeld aan experimentele resultaten om daarmee de mogelijkheden voor restauratie te onderzoeken. Modellen zullen worden ontwikkeld om regimeverschuivingen te beschrijven in de bestudeerde droge gebieden in termen van veranderingen in de samenstelling van de vegetatie, overvloed, en ruimtelijke patronen .

Gebaseerd op zowel experimenten en modellen, zal CASCADE beheerssystemen ontwikkelen voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen en het behoud van ecosysteemdiensten. Door het combineren van fysieke met sociaal- economische modellen, zullen maatregelen worden geformuleerd die werken vanuit een ecologische en een sociaal- economisch perspectief.

De resultaten van CASCADE zullen toegankelijk zijn voor natuurlijke hulpbron- en biodiversiteit-managers, beleidsmakers en ander publiek, met een verscheidenheid van verspreidingsmethoden zoals rapporten, brochures, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, video's en tv. Alle resultaten van het project en de gevformuleerde aanbevelingen zullen worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor het publiek door het ontwikkelen van een web - based geharmoniseerd CASCADE informatiesysteem ( Cascadis ).

Producten

Hieronder volgt een lijst van project deliverables zoals die is opgenomen in de werkbeschrijving van dit EU project;

 • D1.1 Cascade website
 • D2.1 Historical evolution of dryland ecosystems
 • D2.2 Drivers of change in the study sites
 • D3.1 Identification of critical changes preceding catastrophic shifts
 • D4.1 Report on the potential for sudden shifts
 • D4.2 Report on the role of increasing environmental pressure
 • D4.3 Report on threshold dynamics
 • D5.1 Report on structural and functional changes associated to regime shifts
 • D5.2 Report on the restoration potential for preventing and reversing regime shifts
 • D6.1 Report on simulated pressures and ecosystem responses
 • D6.2 Report on appropriate indicators for critical thresholds
 • D7.1 Documented and evaluated natural resource management practices
 • D7.2 Report on the resilience of natural resource management practices
 • D7.3 Comprehensive guidelines for natural resource managers
 • D8.1 Report on adaptation strategies
 • D8.2 Report on integrated modelling strategies
 • D8.3 Report on multi-scale evaluation with policy makers
 • D9.1 Manual on knowledge transfer and dissemination
 • D9.2 Final CASCADIS website
 • D9.3 Video/film presentations

Publicaties

2013