Project

CELEBIO

CELEBio heeft als hoofddoel bij te dragen aan de versterking van kennis, activiteiten en opzetten van netwerken waardoor versnelde ontwikkeling van een bio-economie van de grond komt in Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Kroatië, Hongarije, Slowakije en Slovenië en aangrenzende landen. De WR activiteiten in dit project richten zich vooral op het leveren van kennis en inzichten in alle factoren die relevant zijn om biobased ketens van de grond te krijgen in de 6 doellanden van CELEBIO. Om dit goed te doen zal er onder andere tijd besteed worden aan het verkrijgen van inzicht in wat er nodig is om succesvolle biobased ketens van de grond te krijgen. Deze kennis zal verkregen worden in het project door een analyse te doen van successvolle biobased ketens opgezet door Nederlandse bedrijven. De in het project opgebouwde inzichten zullen vervolgens gebruikt worden door WR voor het uitwerken van actieplannen voor ontwikkeling van biobased ketens in de doellanden.