Project

CEOP-AEGIS: Waterbeheer Zuidoost-Azië

Het menselijk leven en het hele ecosysteem van Zuidoost-Azië is afhankelijk van het moessonklimaat, de link die het klimaat heeft met de koppeling aan grote rivieren en de voorspelbaarheid van het klimaat. Het bovenstrooms gebied van de Gele Rivier, de Yangtze, de Mekong, Salween, Irrawaddy, Brahmaputra en de Ganges bevindt zich op het Tibetaanse Plateau. Echter, schattingen van de waterbalans van het plateau zijn gebaseerd op schaarse waarnemingen die niet kunnen zorgen voor de vereiste nauwkeurigheid, ruimtelijke dichtheid en temporele frequentie.

Geïntegreerd gebruik van satellieten en observaties is noodzakelijk om het waterbeheer in Zuidoost-Azië te ondersteunen en om de interacties tussen het aardoppervlak en de atmosfeer over het Tibetaans Plateau in het Aziatische moessonsysteem te verduidelijken.

Doel

Het doel van dit project is tweeledig:

  • Het opzetten van een observatiesysteem dat de wateropbrengst van het plateau kan bepalen en monitoren, en kan bepalen hoeveel water opgaat er in de zeven grote rivieren van Zuidoost-Azië. Dit zal worden gedaan aan de hand van bestaande grondwatermetingen en metingen van huidige/toekomstige satellieten.
  • De evolutie van de sneeuw, de vegetatie, oppervlaktenatheid en oppervlaktestromen te monitoren en de koppeling met verbindende activiteit, (extreme) neerslagevenementen en de Aziatische moesson te analyseren.

Activiteiten

Er zal een Database Management System worden opgezet in Lhasa. Dit systeem zal geëxploiteerd worden door een onderzoeksorganisatie. Het is zeer waarschijnlijk dat het systeem ook na projectvoltooiing zal worden gebruikt. Deze waarnemingen zullen bijdragen aan het verduidelijken van de rol die plateauhydrologie speelt in het ontstaan ​​en de intensiteit van zowel de Aziatische Moesson als intense neerslag. De tijdreeksen van hydrologische satellietgegevensproducten zullen worden gebruikt om een ​​Early Warning systeem voor droogte en overstromingen te demonstreren.

Resultaten (beoogd)

Het project zal een prototype Water Balans Monitoring Systeem opleveren en dataset van drie jaar, hierin zullen onder andere observaties van de waterbalans op een wekelijkse en maandelijkse basis worden opgenomen. Het systeem zal reageren op een bestaand en groeiende netwerk van waarnemingscentra en op ruimteobservatiesystemen die de continuïteit van de gegevens garanderen.

Publicaties

Zhou J, L Jia, G Hu & M Menenti, 2013. A global evaluation of harmonic analysis of time series under distinct gap conditions. EARSeL eProceedings, 12(1): 58-66.

Gao, B., L. Jia*, M. Menenti, 2013, An improved Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) over rugged terrain based on moderate spatial resolution remote sensing data. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2013 IEEE International (IGARSS 2013),, 2766 – 2769, 21-26 July 2013. doi: 10.1109/IGARSS.2013.6723397.