Project

CERES

Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Economic Research (WEcR) nemen deel aan een 4-jarig Europees project waarin gekeken wordt naar de effecten van klimaatverandering op visserij en aquacultuur. CERES (Climate change and European aquatic RESources) heeft 26 partners in 15 landen en bestrijkt een gebied dat loopt van Noorwegen tot Portugal en van Ierland tot Turkije. Zowel zout- als zoetwater soorten worden onderzocht. Het totale gebied is onderverdeeld in 11 regios: arctische wateren, noordoost Atlantische oceaan, Oostzee, Noordzee, Golf van Biskaje, Middellandse Zee, Algarve en Iberische Atlantische oceaan, noordoost continentaal Europa, zuidoost continentaal Europa, oost continentaal Europa, Egeïsche binnenwateren. De Nederlandse bijdrage richt zich op platvissen en schelpdieren in de Noordzee regio.  

Aan de hand van verschillende scenarios worden veranderingen in groei en overleving van soorten voorspeld. De scenarios zijn gebaseerd op veranderingen in temperatuur en andere omgevingsfactoren van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De klimaatscenarios worden samen met socio-economische scenarios van het IPCC gebruikt.

Dit heeft geleidt tot drie scenarios voor CERES:

  1. World Markets (wereldmarkten)
  2. National Enterprise (nationaal ondernemen)
  3. Global Sustainability (wereldwijde duurzaamheid)

Om groei en overleving van vis en schelpdieren goed te kunnen voorspellen zijn experimenten uitgevoerd waarbij het verband met temperatuur is vastgesteld. Deze informatie is nodig om productiemodellen te voeden.

Verder onderzoek

In een volgende stap worden veranderingen in productie doorvertaald naar economische effecten. Daarnaast vindt een gevoeligheidsbeoordeling per soort plaats. Risicos worden in kaart gebracht en oplossingen worden gepresenteerd in de vorm van aanpassingsstrategieën voor de sector en richtlijnen voor beleidsmakers. Meer informatie is te vinden op de website van CERES.

Publicaties