Project

CHIC, Chrysanthemum Haploid Induction through Chromosome elimination

Homozygote lijnen zijn erg belangrijk in plantenveredeling, bijvoorbeeld om het effect van recessieve genen te bestuderen of om stabiele, identieke F1 hybriden te maken. Wanneer inteeltlijnen niet gemaakt kunnen worden, kan men proberen haploieden te induceren bijvoorbeeld door antherencultuur, gevolgd door chromosoomverdubbeling (spontaan of geinduceerd), die de gewenste homozygotie zullen geven.

In diploïde gewassen leidt dit tot homozygote di(ha)ploïden en in polyploïde gewassen leidt dit tot een vermindering van de heterozygotie. Dit laatste kan zeer nuttig zijn bij het assembleren van genomen na sequencen en om genetische kaarten te maken die helpen bij 'marker-assisted breeding'. Weefselkweektechnieken om haploïden te maken werken slechts bij een beperkt aantal gewassen en cultivars. Wijzigen van de werkzaamheid van het centromeer-specifieke eiwit CENH3 leidt tot een zogenaamde 'haploïd inducer'. Kruisen met zo'n inducer geeft nageslacht met een haploïd chromosoom aantal, afkomstig van de wild-type ouder.

Publicaties