Project

CO2-dosering omlaag

De CO2-emissie van de hele tuinbouwsector moet in 2020 teruggebracht zijn naar 4.6 Mton en de ambitie voor 2030 ligt op 2.3 Mton. Daarmee wordt het efficiënt benutten van CO2 door het gewas en het minimaliseren van het verlies van CO2 nog belangrijker dan het al was. Evenwel neemt een gangbare (belichte) tomatenteelt bij ongelimiteerd CO2-aanbod slechts 5-6 kg extra CO2 op in vergelijking met een teelt zonder CO2-dosering (berekeningen met gewasgroeimodel WUR). Bij effectieve dosering lijkt een jaargift van 12 kg al afdoende voor een optimale productie.

Ambitie

Bij beperking van de CO-dosering bij verder gangbare teeltwijze streven naar een halvering van de dosering t.o.v. de referentie, waarbij de vruchtproductie max. 2 kg vermindert in de zomer. Bij sterk verminderde CO dosering zorgdragen voor een economisch rendabele vruchtproductie, door aanpassen van de groeicondities voor een betere CO -benutting door het gewas. Ambitie is om de dosering terug te brengen naar 12 tot 15 kg CO m-2 j-1., telen bij hoge RV om huidmondjesgeleidbaarheid te verhogen. Uitstoot van CO2 sterk verminderen door de efficiƫntere dosering, aangezien verlies door de luchtramen nauwelijks meer voorkomt.

Publicaties