Project

CO2 kansen groene grondstoffen

In natuurgebieden komt jaarlijks veel organisch materiaal vrij bij regulier beheer en bij herstelmaatregelen. Naast de ecologische effectiviteit, de technische uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid is een nieuw aandachtspunt de CO2-footprint van deze maatregelen.

Informatie over CO2-effecten voor onderdelen van het beheer en de toepassingsmogelijkheden van het vrijkomende materiaal is beschikbaar, maar een samenhangend beeld van de CO2-footprint ontbreekt. De doelstelling van dit onderzoek is om deze informatie bij elkaar te brengen, om inzicht te krijgen in het juiste beheer en de verschillende toepassingsmogelijkheden van groene grondstoffen, met bijbehorende CO2-effecten gedurende het productieproces. De belangrijkste toepassingen voor maaisels zijn op dit moment bodemverbetering, veevoer, vergisten, papier en composteren.

Het idee is om maximaal aan te sluiten bij gezamenlijke en interne projecten en programmas van TBOs op het gebied van rationeler beheer, afvoer, verwerking en vermarkting van koolstofhoudend materiaal uit natuurgebieden.

Publicaties