COSMOS

Project

COSMOS

Het COSMOS-project wil Europa minder afhankelijk maken van geïmporteerde kokos- en palmpitvet en castorolie als grondstoffen voor middellange (C10-C14) vetzuren en middellange polymeerbouwstenen. Deze worden gebruikt door de oleochemische industrie om oppervlakte-actieve stoffen, smeermiddelen, weekmakers, hoogwaardige polyamides en andere producten te maken. Om aan de vraag naar Europese grondstofalternatieven voor dit soort producten te voldoen wil COSMOS de oliegewassen Crambe en Camelina ontwikkelen tot winstgevende, duurzame, multi-purpose, non-GMO Europese bronnen voor de productie van oleochemicaliën.

COSMOS gaat output genereren in alle schakels van de keten; van gewasveredeling en teelt tot productie van bouwstenen voor de oleochemische industrie. Het project leidt tot verbeterde technologie met betrekking tot genetica, teeltoptimalisatie, biotechnologie, bioraffinage, olie-extractie en zuivering, insectenteelt, katalyse, en chemie. Er wordt waarde gecreƫerd met alle gewas(bestand)delen van Crambe en Camelina: zaad (olie, eiwit), stro en blad. Implementatie van de output van COSMOS levert Europese banen op in de agrarische sector, bij zaadveredelingsbedrijven, biotech-bedrijven, de procesindustrie, en de chemische industrie. De unieke kennispositie die in de keten wordt opgebouwd verbetert de innovatiecapaciteit van de EU.

Publicaties