Project

COVID-19 in nertsen

Op donderdag 23 april en op zaterdag 25 april zijn er bij twee nertsenbedrijven SARS-CoV-2 besmettingen vastgesteld. Bij het eerste bedrijf had de eigenaar Covid-19 achtige verschijnselen (gehad) en bij het tweede bedrijf is bij één van de medewerkers Covid-19 bevestigd. Het meest waarschijnlijk is dat er virustransmissie heeft plaatsgevonden van mens naar dier (de nertsen). Meer inzicht in de epidemiologie, de verspreiding tussen dieren en naar de omgeving, en de karakteristieken van het virusisolaat zijn noodzakelijk om eventuele interventiemaatregelen afgewogen te kunnen nemen.

In verband met een uitbraak van het SARS-CoV-2 virus op nertsenbedrijven in Noord Brabant, waarbij klinische verschijnselen en sterfte wordt waargenomen bij de nertsen, is het nodig meer te weten te komen over de epidemiologie van deze ziekte onder de nertsen op deze bedrijven, en de eventuele risicos voor de omgeving. In dit project worden vier werkpakketten naast elkaar uitgevoerd:

  • Hoe is het ziekteverloop bij de nertsen
  • Verspreidt de ziekte zich eventueel in de omgeving
  • Hoe is het ziekteverloop geweest bij de personeelsleden werkzaam op de bedrijven
  • Surveillance bij nertsenbedrijven in het risico-gebied en eventueel daarbuiten

Publicaties