Project

CSA Booster

Europe stands for the challenge to produce more food and biomass for the bio-economy, to adapt its agricultural sector to the negative consequences of climate change, and to reduce greenhouse gas emissions from agriculture. Climate-Smart Agriculture solutions improve agricultures productivity and economic growth, increase resilience, and help reduce GHG emissions from agricultural activities. The vision of the CSA Booster is that by  accelerating the adoption of CSA solutions in Europe and beyond, by removing barriers to adoption, the European agricultural sector will be able to substantially reduce GHG emissions, increase climate resilience and secure food production.  

Het programma Climate Smart Agriculture Booster ontwikkelt services om te stimuleren dat technologie en oplossingen voor klimaatbestendige landbouw worden toegepast in voedselwaardeketens in Europa. Hierdoor worden huidige en toekomstige agrarische productiesystemen beter aamgepast aan klimaatverandering, dragen zij minder bij aan de uitstoot van broeikasgassen, en bieden ze een gezond economisch en maatschappelijk klimaat in Europese regio's die hotspots zijn voor landbouwkundige productie, en tegelijkertijd gevoelig voor effecten van klimaatverandering. Deze regio's zijn essentieel voor de voedselvoorziening en werkgelegenheid van het Europa van de toekomst. Met deze activiteiten draagt CSA Booster bij aan het investeringsprogramma 'New systems design; connecting land, sea & city'.

Publicaties