Project

Capacity development in Cocoa value chains & Sustainable development

Cacao wordt momenteel niet op duurzame wijze geproduceerd. De kwaliteit van cacao is afgenomen en de productiviteit loopt terug. Om het verbouwen van cacao een aantrekkelijke bron van inkomen te maken voor de boeren, moet het economisch haalbaar, ecologisch duurzaam en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De boeren hebben daarvoor ondersteuning nodig van gespecialiseerde diensten binnen de sector b.v. v.w.b. bedrijfsvoering, eigendoms- en gebruiksrechten, krediet, goede teelttechnieken, zaailingen en andere inputs.

Het doel van dit project is het ontwerpen en opzeeten van een programma voor capaciteitsopbouw voor professionals om zodoende meer impact te hebben in inclusieve ontwikkeling van de sector, i.h.b. door middel van duurzame productie van cacao wat bijdraagt aan voedselzekerheid en inkomsten in de lokale samenleving en regio's waar men cacao verbouwt.

Dit project is bedoeld voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van de set-up en het ontwerpen van een uitgebreid opleidingsprogramma

Dit project is bedoeld ter beoordeling van de levensvatbaarheid van de set-up en het ontwerp van een uitgebreid opleidingsprogramma gebaseerd op de behoeften in de sector en de bereidheid te peilen van de sector zelf hier goede ondersteuning aan te geven zodat het programam duurzaam wordt en kan worden opgeschaald (in termen van organisatie, financiering, inhoud, enz. ). Behave validatie van de gesuggereerde opzet, zal ook een aanzet worden gegeven tot de benodigde logistieke onderbouwing, de institutionele inkadering en de ondersteunende communicatiestructuur, zodat begin 2016 een pilot training gegeven kan worden, om de continuïteit van de opleiding voor de komende jaren veilig te stellen.

Dit project is ook bedoeld om draagvlak te creëren binnen de cacao-sector voor duurzame ontwikkeling van de capaciteit.

Publicaties