Project

Cascading instabilities

Voedselproductie systemen staan onder druk productiecapaciteit vermindert en de kwetsbaarheid voor schokken neemt toe. De toenemende mondiale onderlinge afhankelijkheid van sociaal-ecologische systemen (SES) brengt extra risicos met zich mee welke kunnen resulteren in een achteruitgang of de ineenstorting van gekoppelde systemen (cascading effecten).

Een voorbeeld van een cascaderende effecten in gekoppelde SES wordt gegeven door China en Afrika. Voedselzekerheid in beide regios wordt in belangrijke mate gedreven door de toenemende vraag van een groeiende bevolking. In China wordt de ontwikkeling van de landbouw gekenmerkt door een inefficiënt gebruik van water en de overmatig gebruik van landbouwchemicaliën met bodem en watervervuiling, erosie, watertekort, een verlies aan biodiversiteit en de verhoogde gezondheidsrisicos als gevolgen. De Afrikaanse landbouw daarentegen wordt gekenmerkt door marginalisering en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

 

In deze studie kijken we naar Ethiopië welke als land, maar ook als een gekoppelde regio kwetsbaar is. Op nationaal niveau zijn de voedsel, natuurlijke, markt- en politieke systemen sterk met elkaar verbonden en worden nu al geconfronteerd met biofysische en sociaaleconomische spanningen. Bovendien is het land via handel en investeringen in voedsel en andere gewassen ook afhankelijk van andere landen, zoals China. Hoe de toenemende onderlinge afhankelijkheid kan bijdragen tot instabiliteit of stabiliteit van Ethiopië is hier onderwerp van studie.

De hierboven geschetste case van Ethiopië zal worden gebruikt om de risico's van de instorting van de netwerken beter te begrijpen. Via onder andere fuzzy cognitive mapping, zal een topologische netwerkanalyse worden uitgevoerd. Mechanisme zoals veerkracht en omslagpunten worden gebruikt om het netwerk te analyseren en mogelijke zwakke punten te duiden.

Publicaties