Project

Catch monitoring

De invoering van de aanlandplicht zal gevolgen hebben voor de bestaande monitoringsprogrammas aan boord van commerciële visserijschepen. Bestaande monitoringsmethoden zullen moeten worden aangepast. Er zal een transitie moeten plaatsvinden van discardmonitoringsprogrammas naar vangstmonitoringsprogrammas.

Om dit te bewerkstelligen worden hier twee case-studies voorgesteld: 1) Een case waarbij cameratechnologie wordt gebruikt om de vangstsamenstelling op commerciƫle schepen te kunnen bepalen. D.m.v. deze technologie kan gemakkelijker en veiliger een representatief monster van de vangst genomen worden. 2) Een tweede case waarbij zowel een methodologie om de BMS fractie van de vangsten aan boord als aan de wel te monitoren wordt ontwikkeld. Binnen het project wordt onderzocht welke uiteindelijk de beste manier is om deze BMS fractie te monitoren.

Publicaties