Project

Catch sampling on-board pelagic freezer trawlers

Sinds de invoering van de aanlandplicht worden vangsten (i.p.v. discards) aan boord van pelagische hektrawlers (actief in Europese wateren) bemonsterd. De praktijk wijst echter uit dat het steeds moeilijker wordt voor de waarnemer om een ongesorteerd vangstmonster te nemen. Binnen dit project wordt een alternatieve methode om vangst te bemonsteren getest.

Publicaties