Project

Catching in a noisy environment

Blauwe wijting is een belangrijk onderdeel van de pelagische voorraad van de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Het is een wijd verspreide en over grote afstanden trekkend bestand waaruit alle kuststaten van de VS vissen, evenals Rusland. Dit bestand vormt een belangrijk onderdeel van de EU-CS onderhandelingen over quota en kan ook belangrijk zijn als betaalmiddel bij de uitwisseling van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen.

Doelstelling

De totaal toegestane vangsthoeveelheden (Total Allowable Catches, TAC’s) voor blauwe wijting schommelden behoorlijk in de afgelopen jaren. Deze instabiliteit heeft een negatieve invloed op de economische levensvatbaarheid van de wijtingvisserij (als het advies wordt uitgevoerd), en verhoogt de scepsis onder stakeholders over de wetenschappelijke basis voor het advies. De oorzaak van deze variatie is het akoestisch onderzoek dat sterk wisselende schattingen geeft van de bestanden.

De gebrekkig beoordeling van de bestanden blauwe wijting vragen ​​om een ​​oplossing die deze variabiliteit tegengaat. Het voorstel is een Management Strategie Evaluatie (MSE) oefening die een aantal oogstcontroleregelingen (Harvest Rule Control’s, HCR’s) toetst om zo te zorgen voor stabielere prestatiecriteria voor de vangstadviezen.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Uitvoeren simulatie tests met kandidaat managementplannen
  • Paper en rapport schrijven. 
  • Bijwonen driedaagse vergadering te Kopenhagen. 

Beoogd resultaat

Door het vergelijken van resultaten van de simulatie, gericht op de trade-offs tussen rendement, stabiliteit en risico voor de voorraad, zal een verbeterd beheersplan voor Harvest Control Rules (HCR’s) worden voorgesteld.

Concrete producten zijn:  

  1. Een verslag aan EZ
  2. Een bijdrage aan WGWIDE (ICES) en de pelagische RAR (gedaan)
  3. Een peer-reviewed paper over het verbeteren van de adviezen

Producten