Project

Chili AIO effect assays voor marine toxinen

De aanwezigheid van zogenaamde mariene toxines in mosselen is een serieuze bedreiging voor consumenten. Hiervoor is een continue monitoring nodig van zowel de productiegebieden als de producten. In veel landen, maar niet in Nederland, worden hiervoor nog steeds dierproeven, veelal muizen gebruikt. Deze test is echter vanuit een ethisch standpunt discutabel en alternatieve methoden zijn gewenst. Het RIKILT heeft voor de detectie van diarree inducerende lipofiele marine biotoxinen een LC-MS/MS methode ontwikkeld dat de referentiemethode voor de detectie van lipofiele marine biotoxinen in Europa is. Deze methode is echter duur en detecteert geen biotoxines die nu nog onbekend zijn.

Assays die gericht zijn op detectie van de werkingsmechanismen van de mariene toxines zijn echter wel in staat om nu nog onbekende toxines te detecteren.

De PhD student Marcia Bodero heeft zich eerst gericht op de werkingsmechanismen van drie mariene toxines. Blootstelling van de darmcellijn Caco-2 gevolgd door bioinformatische analyse van de mRNA respons toonde aan dat okadaic acid en dinophysistoxin-1 de unfolded protein response, ER stress en hypoxia induceren, leidende tot celdood. Een ander diarhee inducerende marine toxine, AZA-1, heeft vooral effect op mitochondria.

De genexpressieprofielen leverden ook biomarkers op die gebruikt kunnen worden voor detectie van mariene toxines. Het doel is om effecten op de expressie van deze biomarkers te detecteren met multiplex qPCR of met Luminex technologie hetgeen een tweede en derde artikel dient op te leveren.

Een andere insteek betreft het gebruik van een assay waarmee zowel diarhee inducerende als neurotoxische marine toxines kunnen worden gedetecteerd. Dit onderzoek zal tot het vierde artikel leiden.

Publicaties