Project

Chrysant verrood

Projecten met Het Nieuwe Telen (HNT) hebben al laten zien dat we behoorlijk energie kunnen besparen door gebruik van buitenluchtaanzuiging en aangepaste scherm- en klimaatregeling. Echter het elektriciteitsverbruik blijft het meest hardnekkige probleem in de verduurzaming van de sector.

Doelstellingen project

 • Energiedoelstellingen
  De doelstelling is om het elektriciteitsverbruik voor de belichting in een belichtte teelt zoals de chrysantenteelt met 30% te verminderen bij een nagenoeg gelijke productie, zowel in aantal als in kwaliteit.  In dit project is gekozen voor chrysant als voorbeeld gewas omdat dit samen met roos  het grootste snijbloem-areaal vertegenwoordigt (circa 500 ha).
 • Technische doelstellingen
  Maximaal rendement halen uit LED belichting.
  Verbeteren van stuurmogelijkheden van het gewas door LED belichting
   Nevendoelstellingen
 • Verbetering van het bedrijfsrendement door de energiebesparing bij gelijke productie en kwaliteit.
  Vergroting van inzicht in stuurmogelijkheden van het gewas door te belichten naar behoefte van het gewas.

Aanpak en tijdspad

Het project kent drie werkpakketten

Werkpakket 1: startfase (1 -15 maart)

 • Inrichten van kas met LEDs
 • Vaststellen van het belichtingsplan in samenwerking met telers, teeltadviseur en Philips (1-15 maart)

In het voor- en najaar zijn juist de wisselende omstandigheden lastig om met SON-T op in te spelen. Daarom worden deze proeven juist in die periodes uitgevoerd omdat dan de grootste besparing is te halen.

Werkpakket 2: eerste teelt (vanaf 15 maart)

 • Op 15 maart gaat eerste teelt van start met 2 kasafdelingen: in één kas wordt op standaard wijze met SONt geteeld in de andere kas wordt energiezuinig met LEDs + SONt geteeld.
 • Er worden regelmatig telers uitgenodigd om de proef te bezichtigen tijdens open dagen.
 • De groei, ontwikkeling en kwaliteit van het gewas wordt gevolgd. Tevens wordt de uitbloei en ook na de oogst wordt de bloemkwaliteit  gevolgd in uitbloeiruimte.
 • Na afloop van de teelt wordt een informatie en discussie avond of middag voor telers georganiseerd om de resultaten van het LED onderzoek te presenteren en te bediscussieren.

Werkpakket 3: tweede teelt (vanaf oktober)

 • Voor aanvang wordt gebruik makend van de resultaten van de eerste teelt en de informatie en discussie avond, het belichtingsplan vastgesteld 
 • Eind september of in oktober gaat de tweede teelt van start met 2 kasafdelingen: in één kas wordt op standaard wijze met SONt geteeld in de andere kas wordt energiezuinig met LEDs + SONt geteeld. 
 • Er worden regelmatig telers uitgenodigd om de proef te bezichtigen. 
 • De groei, ontwikkeling en kwaliteit van het gewas wordt gevolgd en ook na de oogst wordt de bloemkwaliteit  gevolgd in uitbloeiproef.
 • Na afloop van de teelt wordt een avond of middag voor telers georganiseerd om de resultaten van het LED onderzoek te presenteren en te bediscussieren. Deze bijeenkomst wordt nadrukkelijker breder dan alleen voor chrysant georganiseerd.

Werkpakket 4 afronding project (december-januari)

Er zal een duidelijke voorlichtingsboodschap worden opgesteld
Opleveren van eindrapport

Resultaat

 • Dit project levert een concrete strategie op hoe 30% op elektriciteit voor belichting bespaard kan worden bij gelijke productie en kwaliteit.
 • Resultaten worden in een eindrapport vastgelegd waarin een duidelijke voorlichtingsboodschap is opgenomen.