Project

Circular Urban Food System (InvT.)

Tegenwoordig woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en dit zal verder toenemen tot ongeveer 70% in 2050. Om al deze mensen te voeden, worden grote stromen voedsel en voedselproducten de steden in vervoerd en na consumptie belandt een flink deel uiteindelijk in het rioolsysteem. Het rioolslib wordt vaak verbrand en niet hergebruikt voor voedselproductie. Daarnaast treden verliezen op in de voedselketen tijdens productie, transport, opslag en consumptie. De uitdaging is om afval in al deze verschillende stappen te verminderen en reststromen opnieuw te gebruiken.

In het thema Metropolitan Resource Engineering ligt de focus op de transitie naar een meer circulair voedselsysteem waarbij nutriƫnten uit voedselproducten worden hergebruikt in de voedselproductie en reststromen in alle fasen van de voedselketen worden gevaloriseerd voor hergebruik in nieuwe producten en kettingconcepten. Deze transitie vraagt een fundamentele verandering in zowel de technische als sociaal economische kant van onze voedsel keten. Dit project richt zich op een transitie op regio schaal: de MRA met speciale aandacht voor Almere.

Binnen het thema resource engineering worden in 2017 2 projecten uitgevoerd: 1) Circular Urban Food Systems en 2)  Metropolitan Biorefinery Concepts (MEBICO).

  1. Het ontwikkelen en testen van een tool / dashboard voor circulaire urbane voedselsystemen in de praktijk. Dit instrument maakt het mogelijk voor beleidsmakers en adviseurs om de gevolgen van keuzes in in de politiek en planning rond voedselgerelateerde zaken te evalueren in relatie tot de behaalde duurzaamheidsdoelen. De tool focust met name op het recyclen van nutrienten uit voedsel ten behoeve van de lokale landbouw. 
  2. Het ontwikkelen van een model waarin integrale  logistieke processen voor voedsel- en biobased ketens kunnen worden geoptimaliseerd tot biorafinage concepten in circulaire metropolitane regio's.  Het model wordt gekoppeld aan de tool voor het ontwerp van adaptieve waardeketens welke ontwikkeld is  binnen het kader van het Biorefinery & Chains project binnen het investeringsthema Resource Use Efficieny.

Publicaties