Project

Citizen Science

Dit tweejarig exploratieve onderzoek is gericht op citizen science, waarbij de kennis van burgers buiten de kennis van deskundigen uit de wetenschap wordt gehouden. Dit maakt zichtbaar wat er gebeurt als de kennis van burgers afwijkt van de kennis die de wetenschap produceert.

Het hoofddoel is om de omvang en het belang van citizen science te onderzoeken voor sociale innovatie en waardecreatie. In dit project zal aandacht zijn voor a) de veranderende rol van wetenschap door de kennis van  burgers  b) de kwaliteit van het oordeel van de ingebrachte kennis van burgers en de relaties met de oorsprong van kennis (wetenschap) en c) inzicht in de structuur van de kennisopbouw bij burgers.

 Het onderzoek start met een scope-sessie en een theoretische verkenning. Vervolgens wordt citizen science in vier verschillende contexten verkend: 1) verduurzaming oude huizen, 2)  voedsel 3) hoogwaterveiligheid, windenergie en gas- en zoutwinning en 4) natuur. Voor alle vier die contexten staan de volgende vragen centraal: Waar komt de kennis vandaan? Hoe construeren mensen hun inzichten? Hoe maken mensen zich kennis eigen? De reden dat verschillende contexten in beschouwing worden genomen is de verwachting dat citizen science niet in iedere context hetzelfde zal zijn. Na de verkenning wordt een symposium met de deelnemers rond deze onderzoeksvragen georganiseerd. In 2018 wordt aanvullend empirisch onderzoek verricht en komen de conclusies en reflectie centraal te staan.

Beoogde resultaten zijn: inzicht in de verhouding tussen enerzijds kennis van de wetenschap en anderzijds kennis van burgers; inzicht in het geloof in - en de toegekende waarde van  - de ingebrachte kennis; inzicht in de kunst en kennis van participatie van burgers in trajecten met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties en inzicht in de wijze waarop kennis van burgers zichtbaar kan worden gemaakt die (nog) niet zichtbaar is.

Publicaties