Project

Citizen science: de weg naar maatschappelijke betrokkenheid?

Citizen science (burgerwetenschap) voor natuur kent een hernieuwde belangstelling en betreft onderzoeksprojecten waar burgers, op welke manier dan ook, vrijwillig een bijdrage aan leveren en waarvan de resultaten actief gebruikt worden in de wetenschap en maatschappij.

Citizen science voor natuur kent een hernieuwde belangstelling en betreft onderzoeksprojecten waar burgers vrijwillig een bijdrage aan leveren en de resultaten actief worden gebruikt door wetenschap en maatschappij. Het doel van dit project is de bijdrage van het instrument citizen science aan de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te verkennen en hoe deze de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur kan bevorderen.

Publicaties