Project

Clavibacter resistentie in tomaat

De bacterie Clavibacter michiganensis ssp michiganensis (Cmm) is een belangrijke bedreiging voor zowel de biologische als conventionele teelt van tomaten. Cmm veroorzaakt bacteriekanker en kan hele teelten verwoesten. Tomatentelers in binnen- en buitenland en zaadveredelingsbedrijven zijn daarom gebaat bij Cmm-resistente tomaten.

Doelstelling

Dit project maakt het mogelijk verder te gaan met het ontwikkelen van geavanceerd veredelingsmateriaal voor Cmm resistentie in tomaten. Doel is voor drie Quantitative Trait Loci (QTLs) Nearly Isogenic Lines (NILs) te maken met zo klein mogelijke introgressies. Hierna is het mogelijk QTLs te combineren en te toetsen op tolerantieniveau. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project waarin ook resistentiebronnen zijn gescreend.

Werkwijze

De onderzoekers van Plant Research International selecteren BC3 tomatenplanten en laten deze opgroeien om zelfbestuivingszaad te verzamelen. Het kennisinstituut van Wageningen UR werkt samen met ENZA Zaden, Nunhems zaden en Syngenta. In 2012 zijn in totaal 150 BC3 planten geselecteerd die ieder één van de drie QTLs herbergen.

Er vindt ook een background screening plaats met behulp van moleculaire merkers. Deze zijn verdeeld over het gehele genoom. Op deze wijze is te zien welke NILs al het verst zijn gevorderd. De eerste combi-NILs worden geselecteerd met behulp van de al bekende merkers en vervolgens opgekweekt om zelfbestuivingszaad te krijgen.

Resultaten

Uitkomsten zijn antwoorden op vragen als:

  • Wat is de meest efficiënte manier om NILs te maken als je start met de meest resistente bron?
  • Kun je de resistentiegenen van verschillende herkomsten combineren en zo een hogere tolerantie krijgen?

Het project levert ook veredelingsmateriaal op dat getoetst kan worden in vervolgprojecten.