Clean Label

Project

Clean Label

Om de consument in staat stellen om weloverwogen, gezonde voedselkeuzes te maken bevat de verpakking van levensmiddelen samenstellings- en nutriënteninformatie. Het lijkt erop dat consumenten zich meer aangetrokken voelen door eenvoudigere labels, aangezien deze de indruk geven dat producten minder processing hebben ondergaan. In dit project wordt onderzocht wat consumenten precies onder clean label (de nutriënteninformatie op de achterkant van de verpakking) verstaan en wat voor wensen consumenten voor een clean label hebben. In geringe mate wordt onderzocht welke ingrediënten consumenten echt niet in hun producten willen. Er wordt ook in kaart gebracht wat technologische oplossingen en uitdagingen zijn om deze ingrediënten te vervangen.

Na een literatuur en een Innova database onderzoek, wordt met means-end chain onderzoek met een laddering interviewtechniek, inzicht in de persoonlijke waarden (drijfveren) achter de wensen van de consument ten aanzien van een nutriëntendeclaratielijst verkregen (Hierarchical Value Map). In het onderzoek wordt verschil gemaakt tussen Nederlandse consumenten die regelmatig product labels lezen (n=20) en consumenten die dit (bewust of onbewust) niet doen (n=20). Na een wat meer algemeen deel, zal het interview worden gedaan aan de hand van een aantal producten en voorbeelden van een viertal ingrediëntenlijsten, die variëren in aantal ingrediënten en de manier waarop de ingrediënten verwoord zijn (bv. chemische naam, E-nummers, eenvoudige herkenbare omschrijving). De ingrediënt en technologische vraagstukken die hieruit voortkomen, zullen in kaart worden gebracht in de laatste stap van het onderzoek.

Om te komen tot een doelgerichte nieuwe productontwikkeling waardoor consumenten meer gezondere keuzes maken, is het vergroten van kennis over clean label essentieel. Met deze kennis zal ook de slaagkans in het schap voor een product vergroot worden.

Resultaten zullen gepubliceerd worden in VMT.

 

Publicaties