Project

ClimINVEST

Over de hele wereld worden de activiteiten van bedrijven steeds meer beïnvloed door extreme weersomstandigheden of trage veranderingen in temperatuur en zeespiegel. De financiële gevolgen kunnen verreikend zijn. Recente voorbeelden van overstromingen veroorzaakten schade aan productiefaciliteiten, tijdelijke onderbrekingen in toeleveringsketens en in het vervoer van arbeiders en goederen. Hittegolven kunnen de landbouwproductie bedreigen en arbeidsproductiviteit verlagen. Klimaatwetenschappers verwachten dat de frequentie en hevigheid van bijv. extreme neerslag, overstromingen, droogte en hittegolven zal toenemen.

Maar er ontstaan ook nieuwe business opportunties, zoals de ontwikkeling van klimaatbestendige en low-carbon goederen en diensten. Toch hebben beleggers momenteel geen instrumenten om te beoordelen hoe deze fysieke veranderingen van invloed kunnen zijn op hun assets in specifieke sectoren of locaties.

ClimINVEST - Tools for climate-resilient investment, brengt klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om verbeterde indicatoren, methodieken en visualisaties over fysieke klimaatrisicos te ontwikkelen.

Dit werk levert input voor de eerste stap van het ClimINVEST-project om de behoeften van Nederlandse institutionele beleggers te begrijpen en samen met hen te werken aan het verbeteren van kennis over en methodieken voor het analyseren van klimaatrisico's.

Publicaties