Project

Climate Smart Food Systems on the COP25

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen in de wereld. Klimaatverandering heeft op gevolgen op velerlei gebieden en systemen, waaronder voedselsystemen. In sommige regio's kan de landbouw hiervan profiteren, terwijl in andere regio's negatieve effecten de overhand hebben. Bovendien zijn landbouwproductie en veranderingen in landgebruik verantwoordelijk voor ongeveer een vierde van alle mondiale broeikasgasemissies en heeft landbouw ook een grote impact op het verlies van wereldwijde biodiversiteit (IPBES).

Wageningen University & Research zal tijdens de COP25 in Madrid invulling geven aan een dialoog over de impact van klimaat op voedselsystemen door een roundtable te organiseren op 5 december. De dialoog maakt deel uit van het ontwikkelen van transitiepaden naar duurzame voedselsystemen. In 2020 zal de dialoog onder meer worden opgevolgd door high-level panel meetings en workshops over food systems te organiseren tijdens de wereldwijde klimaattop die in oktober 2020 in Nederland is gepland, georganiseerd door premier Mark Rutte.

 

Publicaties