Project

Climate-Smart Sea Management

European seas are challenged by intensified us of the sea by different maritime activities with consequences for marine natural resources. Besides, climate change causes changes to the ecosystem services provided. The overall productivity of the natural resources are thus changing, resources which are needed for direct production (provisioning services), but also in terms of climate and nutritious regulation, habitat for species and genetic diversity and  cultural provisions. In this proposal the focus is on human acting at sea, acting which is forced to change according to changes observed in marine ecosystems.

Het onderzoek gaat in 2016 in op de volgende vraagstelling:

*Gegeven de verschillende veranderingen die zich momenteel voordoen (klimaat, meervoudig en intensief zeegebruik, etc.), wat zijn de uitdagingen voor een duurzame management van de Noordzee, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende - en soms tegenstrijdige - belangen?

Idee is om dit onderzoek in 2017 te vervolgen met het adresseren van de vraag wat vervolgens de 'governance' behoeften zijn, gegeven de uitkomsten uit het onderzoek van 2016.

In 2016 ligt de nadruk op desk-research en literatuurstudie, waarvan de uitkomsten vervolgens in een workshop in Nederland worden getoetst en fijngeslepen. Het resultaat zal een draftversie van een wetenschappelijk artikel zijn, dat opgestuurd wordt naar een peer-reviewed internationaal tijdschrift. Verder is het streven om het werk te presenteren op een internationaal wetenschappelijke congres.

Publicaties