Project

CoP Beleidsevaluaties

De WOT wil haar expertise op het vlak van lerende beleidsevaluatie versterken. Dit om beter toegerust te zijn op de komende evaluatie van het Natuurpact en vergelijkbare evaluaties.

Dit project richt zich op de ondersteuning en begeleiding van een Community of Practice van onderzoekers die zich verder in de achtergronden en methoden van beleidsevaluatie willen bekwamen en aldoende een gedeelde praktijk willen ontwikkelen. Behalve voor de WOT en PBL wordt hiervan ook een meerwaarde voor WENR als geheel verwacht omdat we hiermee beter aan kennisbehoeften van bijvoorbeeld EZ en provincies kunnen voldoen.

Publicaties