Project

Cofinanciering Innova casestudie climate adaptation in cities

Het KB draagt cofinanciring bij voor INNOVA. INNOVA is een Europees ERA4CS (European Research Area for Climate Services: http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS) project gericht op innovatieve 'climate servcies provision' aan steden die klimaatadaptief willen worden. Het is een NWO project. In Nederland is Nijmegen betrokken bij het project.  

Het Europese project INNOVA (2017-2020) doet onderzoek naar het gebruik van climate servcies bij metropolitane planvorming (Kiel, Nijmegen, Valencia, Guadeloupe).

In Nederland wordt de koploper Nijmegen (EU 2018 Green Capital) onderzocht om kennis op te bouwen over het adaptief maken van stedelijke gebieden. Hoe is het autonome watersysteem van de Waalsprong opgezet en tot stand gekomen? Hoe is de Spiegelwaal opgezet en tot stand gekomen? Hoe wordt momenteel gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen langs de Waal waarbij op het gebied van waterveiligheid meer dan 50 jaar vooruit wordt gekeken?

Innova wisselt kennis uit met de andere Innova hubs Valencia, Kiel en Guadeloupe. En met daaraan verbonden onderzoeksinstellingen in Spanje, Duitsland en Frankrijk over de wederzijdse nationale aanpakken op het gebied van climate servcies en climate adaptation in stedelijke planning.

Publicaties