Project

Cohort ontwikkeling

Binnen het themateam van kennisbasis 23 is de afspraak gemaakt om vanuit de deelnemende DLO-instituten budget in te zetten voor de ontwikkeling van een cohort, waarmee een WUR-brede database en instrumenten ontwikkeld worden die in de toekomst ingezet kunnen worden voor onze klanten. In dit voorstel wordt de LEI bijdrage hiervan uitgewerkt.