Project

Cohort ontwikkeling

Binnen het themateam van kennisbasis 23 is de afspraak gemaakt om vanuit de deelnemende DLO-instituten budget in te zetten voor de ontwikkeling van een cohort, waarmee een WUR-brede database en instrumenten ontwikkeld worden die in de toekomst ingezet kunnen worden voor onze klanten. In dit voorstel wordt de LEI bijdrage hiervan uitgewerkt.

Dit project heeft als doel het segmenteren van 50+ consumenten op basis van Groente en Fruit consumptie en Gezondheidsgerelateerde motieven.

Door in Sento panel online een vragenlijst uit te zetten wordt data verzameld. Een segmentatie analyse zal worden uitgevoerd.

Het project resulteert in een powerpoint met de 50+ segmenten voor wat betreft gezondheidsgrelateerde motieven en groente en fruit consumptie wat handvaten voor communicatie gaat bieden.

Publicaties