Project

Coloradokever in de Oekraïne en Nederland

De Coloradokever kan een groot probleem zijn in een aardappelteelt en alleen effectief bestreden worden via toepassing van chemische middelen. Dit maakt dat het probleem vooral speelt in de biologische aardappelteelt. Het is de verwachting dat problemen met de kever in de toekomst zullen toenemen door klimaatsverandering en het beperkter wordende middelenpakket. Een bijkomend probleem is dat de kever gemakkelijk resistentie tegen insecticiden ontwikkelt. Het Ministerie van EZ heeft een samenwerkingsprogramma op het gebied van landbouw met Oekraïne. Aangezien de teelt van aardappelen belangrijk is in Oekraïne zijn ook vraagstukken zoals de Coloradokever voor Oekraïne van belang en ligt een verkenning van het vraagstuk in beide landen en een eventuele vervolgsamenwerking voor de hand.

Met betrekking tot de Coloradokever is er een aantal vragen. Hoe wordt het Coloradokever-probleem momenteel aangepakt in Nederland en de Oekraïne? Wat is hiervan de effectiviteit? Zijn er alternatieven voor de bestrijding? Hoofdvraag voor dit onderzoeksproject is: Zou een aanpak via resistente rassen een alternatief kunnen zijn waarvan biologische, maar ook gangbare landbouw, kan profiteren?

Om inzicht in de mogelijkheden te krijgen dient een inventarisatie te worden uitgevoerd gebaseerd op zowel literatuurgegevens en ervaringen van deskundigen. Dit moet leiden tot een kort rapport met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Resultaten zullen worden besproken met geïnteresseerde Nederlandse veredelingsbedrijven en het Ministerie van EZ en met de Oekraïense overheid.